VÄLKOMMEN TILL Kem 2018

14 - 15 mars Sundspärlan Helsingborg

Kemkonferensen riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier. Kemkonferensen har anordnats sedan 2001 och arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Informationsbolaget, i samverkan med Region Skåne. Kemkonferensen riktar sig till målgrupperna kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Årets blockrubriker på Kem 2018:

  • Omhändertagande och samverkan vid olyckor
  • Inträffade händelser
  • Teknik- och taktikutveckling vid keminsatser
  • Regelverk och styrning
Programmet på Kem 2018 kommer bl.a att presentera MSBs vägledning - "Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö", Polisens nya CBRN-utbildning, Samordning före, under och efter en räddningsinsats, Tankkonstruktioner för transport av Farligt gods. Vi kommer också att redovisa och utvärdera ett antal aktuella händelser tillsammans med inblandade aktörer som varit på plats.

I samband med Kem 2018 kommer kemcontainern från MSBs nationella kemenhet i Perstorp och MSBs nya nationella saneringsenhet att medverka i utställningen. Personalen på plats kommer att visa upp och beskriva vilka resurser som finns tillgängliga.Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka även som deltagare på konferensen. Utställande företag på Kem 2018 medverkar med företagets logotype i marknadsföringen.

Mer information

KEM 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Kem 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Kem 2018 har ett brett utbud av kompetenta föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kem 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/bbm/slidesLogos/Scantec.png
img/bbm/slidesLogos/sweradio.png
img/bbm/slidesLogos/scott.png
img/bbm/slidesLogos/less.png
img/bbm/slidesLogos/drager1.png
img/bbm/slidesLogos/incendium.png
img/bbm/slidesLogos/zeziola.png
img/bbm/slidesLogos/ferno.png
img/bbm/slidesLogos/msb.png
img/bbm/slidesLogos/promoteq.png
img/bbm/slidesLogos/ocab.png
img/bbm/slidesLogos/InterspiroNew.png
img/bbm/slidesLogos/brandskyddsforeningen.png
img/bbm/slidesLogos/intersolia.png
img/bbm/slidesLogos/expressen.png
img/bbm/slidesLogos/procurator.png