VÄLKOMMEN TILL KEM 2018

14 - 15 mars Sundspärlan Helsingborg

Kemkonferensen riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier. Kemkonferensen har anordnats sedan 2001 och arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Informationsbolaget, i samverkan med Region Skåne. Kemkonferensen riktar sig till målgrupperna kemindustrin, räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunala beredskapssamordnare, länsstyrelser, statliga myndigheter, sevesoföretagen och säkerhetschefer inom privat och offentlig sektor m.fl.

Årets blockrubriker på KEM 2018:

  • Omhändertagande och samverkan vid olyckor
  • Inträffade händelser
  • Teknik- och taktikutveckling vid keminsatser
  • Regelverk och styrning
Programmet på KEM 2018 kommer bl.a att presentera MSBs vägledning - "Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö", Polisens nya CBRN-utbildning, Samordning före, under och efter en räddningsinsats, Tankkonstruktioner för transport av Farligt gods. Vi kommer också att redovisa och utvärdera ett antal aktuella händelser tillsammans med inblandade aktörer som varit på plats.KEM 2018 konferensquiz!

I samband med KEM 2018 har vi tillsammans med våra utställare sammanställt en konferensquiz i utställningslokalen. Leta upp och svara på frågor i utställningsmontrarna.


Passa på att besöka utställningen på KEM 2018

Under KEM 2018 anordnas det en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen.

Medverkande företag

MSBs nationella kemenhet på KEM 2018

I samband med KEM 2018 kommer kemcontainern från MSBs nationella kemenhet i Perstorp och MSBs nya nationella saneringsenhet att medverka i utställningen. Personalen på plats kommer att visa upp och beskriva vilka resurser som finns tillgängliga.

KEM 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till KEM 2018 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

KEM 2018 har ett brett utbud av kompetenta föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

KEM 2018 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/bbm/slidesLogos/proni.png
img/bbm/slidesLogos/ocab.png
img/bbm/slidesLogos/Scantec.png
img/bbm/slidesLogos/honeywell.png
img/bbm/slidesLogos/InterspiroNew.png
img/bbm/slidesLogos/scott.png
img/bbm/slidesLogos/drager1.png
img/bbm/slidesLogos/procurator.png
img/bbm/slidesLogos/sweradio.png
img/bbm/slidesLogos/less.png
img/bbm/slidesLogos/incendium.png
img/bbm/slidesLogos/zeziola.png
img/bbm/slidesLogos/ferno.png
img/bbm/slidesLogos/expressen.png
img/bbm/slidesLogos/facecover.png
img/bbm/slidesLogos/msb.png
img/bbm/slidesLogos/promoteq.png
img/bbm/slidesLogos/intersolia.png
img/bbm/slidesLogos/brandskyddsforeningen.png

FÖRELÄSARE

Olivia söder

Polisen

Olivia Söder jobbar som utryckningspolis i Helsingborg och har gjort sedan 2015. Tidigare har hon varit hundfö...

Läs mer om våra föreläsare här